DIGITAL ORDBOG

OVERSIGT OVER INDHOLD

AFFILIATE MARKETING

Affiliate Markedsføring har to forskellige sider. Der er annoncøren som er virksomheden der ønsker at øge afsætningen af sine produkter, altså den der annoncerer. Så er der udgiveren som er den der promoverer annoncen, det er den person, der tjener penge på at skaffe salg eller leads til Affiliate annoncører gennem affiliate links.

 

Annoncøren betaler et gebyr, når en videresendt besøgende konverterer. Dette gebyr er baseret på salg. Når gebyret er baseret på et slag, udgør det normalt en procentdel af købsprisen.

 

På den måde kan annoncører på forhånd, vide hvor meget de skal betale per ordre. Hvis udgiveren formår at sende besøgende af høj kvalitet, kan man tjene mere med Affiliate Markedsføring.

 

Det vil sige Affiliate marketing er markedsføring, med performance baseret afregning. Du betaler derfor kun affiliates, når deres marketingarbejde resulterer i et salg, en kundehenvendelse eller et klik.

BACKLINK

Backlinks er online links, som kommer fra andre hjemmesider, men som er rettet mod din hjemmeside. Med andre ord er det et link tilbage til dig.

De kaldes ofte også indgående links og hyperlinks. Backlinks giver god direkte trafik, hvis de backlinks man får er fra hjemmesider med mange besøgende. Ved at få relevante backlinks, kan du øge din synlighed i søgemaskinernes organiske resultater og komme foran konkurrenterne.  

 

Links som du skaber og retter mod andre sider hedder udgående links.

BROKEN BACKLINKS

Det er et link mellem to sider, som ikke længere virker. Det er indgående backlinks, som peger ind på en 404-side. Altså en side som ikke længere eksisterer.

Broken backlinks er dårlig for din SEO, da det betyder, at du går glip af den indgående linkværdi disse links ellers kunne have tilført dit domæne.

 

For at rette op på dette , og få værdien fra disse backlinks tilført dit domæne, kan du oprette 301 redirects fra URL’erne med broken backlinks, over til den tilsvarende nye side, eller en anden relateret side.

CLICK THROUGH RATE

CTR analyse – er en forkortelse for click through rate, inden for SEO handler det om hvor mange som klikker på dit søgeresultat.

Din CTR, udregnes ved at dividere mængden af kliks med mængden af visninger også kaldet impressions du har fået. CTR måles normalt i procent, som forholdet mellem visninger og klik.

 

Hvis du har en høj CTR, så betyder det at der er flere der klikker på dit link og besøger dit site. Derfor vil det altid være en fordel at forøge din click though rate. Da du vil få mere ud af sin placering i Google.

COST PR. CLICK

Cost pr. Click refererer til den præcise pris du betaler for det enkelte klik til din marketing kampagne. Cost pr. Click er også kaldet CPC, derudover er det også kendt som PPC – pay per click.

 

Et klik på en annonce eller et banner repræsenterer et besøg eller en interaktion, med din virksomheds produkt. Det vil altså sige at CPC er prisen, annoncøren betaler, når der klikkes på en annonce.

 

Pris pr. Klik udregnes ved at dividere omkostningerne ved en betalt reklamekampagne med antallet af klik.

Omkostningerne ved en betalt reklamekampagne / Antallet af klik = Cost pr. Click

DOMAIN RATING

Det er en rangordning for søgemaskiner, der forudsiger, hvor godt et websted vil rangere på resultatsider for søgemaskinen.

Den forsøger at vise styrken af et givent domæne, og dermed sandsynligheden for at en hjemmeside rangerer i Google på de ønskede ord. DR er en skala, der går fra 0 til 100, hvor 0 er svagest og 100 er det stærkest.

HIGH FUNNEL CONTENT

High Funnel Content er den øverste del af konveteringstragten. lndhold på et højt niveau, bruges til at opbygge tillid til kunden.

 

Overordnet handler det om at skabe opmærksomhed, og give kunden lysten til at vide mere.

 

Marketing funnel er vigtigt, og især top of funnel. Der er her vigtigt man ikke er kedelig, når det gælder om at kommunikere. Kunden kender dig som sagt ikke, så det er din chance for at vise kunden hvem du er.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

KPI betyder Key Performance Indicator og er et mål, som siger noget om retningen og hastigheden for opfyldelsen af din virksomhedens strategiske målsætninger. For en virksomhed kan en af KPI’erne være procentdelen af indkomst, som kommer fra faste kunder.

 

KPI er altså en præstationsindikator, som en type præstationsmåling. KPI’er vurderer succesen for en organisation eller en bestemt aktivitet, som den engagerer sig i.

 

KPI’en skal afspejle organisationens forretningsmål, de skal være målbare og så skal de være centrale for virksomhedens succes.

 

Virksomhedens KPI’er tager udgangspunkt i virksomhedens mission og vision. Ud fra missionen skal man identificere nogle konkrete og realistiske forretningsmål. Til hvert mål knyttes mindst en KPI og til hver KPI identificerer man, hvilke områder, der har indflydelse på konverteringsraten.

LOW FUNNEL CONTENT

Den nederste tragt er, hvor makrokonverteringer eller indkøb sker. Når man taler om Low Funnel Content, taler man om aktiver, der hjælper med at overtale kunden til at købe fra din virksomhed.

 

På dette niveau af marketing tragten, har målgruppen fået fortalt det, som du gerne vil have, og det næste punkt er at få lukket salget.

QUALITY SCORE

Quality Score er en måling, der bruges af Google. En hjemmesides Quality Score, er en vurdering af den konkrete side i forhold til den annonce der peger på siden.

 

Quality Score tildeles både target siden, men bruges også som et mål for relevansen af dine keywords i forhold til annonceteksten. Quality Score gives på baggrund af din annonces target side, som er den side man kommer til ved at klikke på en Google Adwords annonce.

 

Det vigtigste for at få en høj Quality Score er at sidens indhold skal være unik og relevant i forhold til annonceteksten derudover skal meta data og titel være relevant i forhold til annonceteksten.

REDIRECT

Et redirect betyder at en side eller et domæne er flyttet til en ny adresse. Der findes to forskellige redirects, som er kendt som 301 og 302.

 

301
En 301 redirect skal bruges når din hjemmeisde eller en del af hjemmesiden permanent flyttes til en ny url. Man bruger en 301 redirects, for at få ens besøgende guidet over til ens nye adresse, så man ikke ender på den gamle adresse.

Det er vigtigt at Google og andre søgemaskiner ved, at dit indhold er flyttet til en ny adresse, så man ikke mister sin placering i Google. Skifter man domæne, er det vigtigt, at man laver 301 redirect på alle sider på det gamle domæne.

 

302

En 302 redirect er en ny midlertidig adresse. Man bruger 302 redirects, når man vil gøre Google opmærksom på at en sides indhold midlertidigt er flyttet til en ny adresse. Dette kan blandt andet bruges hvis man midlertidigt vil sende sine besøgende til en ny side, imens man opdaterer den orginale side. Brug 302 redirects, hvis du planlægger at bruge den originale side igen.

RETARGETING

Retargeting er en måde hvor virksomheder kan huske mulige kunder via annoncer. Dette bruges til at få besøgende tilbage til ens webshop.

 

Hvis en kunde har været inde og kigge på et bestemt produkt, så vil dette produkt følge kunden, på andre sider på internettet via målrettet bannere og tekstannoncer.

 

Brugeren får dermed annoncer fra en virksomhed, de allerede har overvejet at handle hos. Dette kan give flere genbesøg og flere gennemførte handler.

ROAS

ROAS er en forkortelse for Return on Advertising Spend, som kan oversættes til reklamekampagneafkast. Det er en marketingmetrik, der måler effektiviteten af ​​en digital reklamekampagne.


ROAS benyttes af virksomheder til at beregne det afkast, der er på en reklamekampagne, i forhold til omkostningerne ved den, samt evaluere hvilke metoder, der virker og hvilke forbedringer der kan laves.

 

ROAS beregnes ved at finde omsætningen, der er kommet fra reklameannoncen og divider dette med, hvad reklameannoncen har kostet:

Omsætning/Omkostning = ROAS (Reklamekampagne afkast)

SITELINKS

Sitelinks er ekstra links i søgeresultaterne. De vises lige under hovedresultatet for en hjemmeside, og fungerer som supplerende links til den pågældende hjemmeside.

De vises under Google-lister for at hjælpe brugere med at navigere til essentielle punkter på webstedet, ofte er det når du søger på en virksomhed eller et brand.

 

Hvis din hjemmesides opbygning ikke gør Google i stand til at finde gode sitelinks, eller hvis de ikke finder det relevant i forhold til brugerens søgning, vil de ikke blive vist. Er der specifikke undersider du gerne vil have vist som sitelinks, handler det meget om at Google opfatter dem som relevante.

UNIQUE SELLING PROPOSITION

Unique Selling Proposition også kaldet USP – er de områder, hvor du kan tilbyde kunderne unikke fordele i forhold til dine konkurrenter.

 

Det er et begreb man bruger om noget, du sælger, som ingen andre sælger, der møder et behov. Om det så er selve produktet eller effekten.

 

Når du kommunikerer din USP, er det vigtigt at specificere, hvad kunden får ud af at købe dit produkt eller ydelse. På denne måde, kan kunden vurdere om denne fordel er relevant stor til at ville investere i det pågældene produkt.