WEB ANALYTICS

VI 
INDSAMLER
BEHANDLER
ANALYSERER
RAPPORTERER
 DATA
VALID DATA

Vi sikrer valid data, så du undgår fejlvurdering af dine marketing-aktiviteter og performance.

MÅLING AF VIGTIGSTE HANDLINGER

Vi opsætter tracking med udgangspunkt i dine vigtigste KPI'er, så du kan måle dit websites performance.

AKTIVERING AF DATA

Vi fokuserer på et long term-udbytte, og derfor visualiserer vi din data i realtid gennem dashboards, der kan forstås.

HVAD ER WEB ANALYTICS?

Web Analytics er en fælles betegnelse for indsamling og behandling af websitedata med efterfølgende analyse og rapportering.

 

Data hjælper dig til bedre at forstå, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt på dit website. Oplysningerne er til gengæld ikke meget værd, hvis dit datafundament ikke er på plads.

 

Og netop derfor er datavalidering et helt centralt element i vores arbejde med Web Analytics.

 

Et stærkt datafundament gør dig i stand til at øge din forretnings performance ved at træffe beslutninger baseret på valid data.

Web Analytics grafik

VORES TILGANG

DATAVALIDERING

Vi gennemgår den nuværende dataindsamling for at sikre, at den er troværdig og relevant for din forretning og er indsamlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Mål og KPI’er

Vi fastlægger, hvordan dit website kan være medvirkende til at nå dine forretningsmål. I en workshop definerer vi i fællesskab dine mål og KPI’er.


Kortlægning

Vi hjælper dig med at kortlægge dit website og dine kunders shopping-flow. På den måde bliver det tydeligt, hvad der giver dig størst værdi at tracke på.


Tracking

Vi hjælper dig med at opsætte tracking, så du er sikret data, du kan regne med i din evaluering af dit websites performance. Vi sikrer også, at din tracking er cookie complient

Strømlining

Sammen afdækker vi din nuværende tracking og rapportering for herefter at strømline og tilpasse det, så det bedre matcher dine behov og giver dig et godt overblik

Vedligeholdelse

Vi hjælper løbende med vedligeholdelse og justeringer - alt efter dit behov. Eksempelvis ved tracking af nye kampagner eller ændringer on-site.


HVEM ER VI?

Quisma er din sparringspartner på digitale platforme. 

Vi hjælper med at give dig nye, databaserede indsigter, der gør dig i stand til at effektivisere dit marketing-mix på tværs af digitale platforme.

Vi har et solidt grundlag for at rådgive og vurdere, hvilke muligheder og udfordringer, der kan være forbundet med en opgave. Samtidigt kan vi hjælpe dig med en skræddersyet opsætning og hjælp til Web Analytics.