COVID-19 har vendt op og ned på danskernes hverdag. Vi har fået mere tid indendørs med vores nærmeste familie, men de karantænelignende forhold stresser os, viser den nye undersøgelse lavet af Quisma & GroupM. Samtidig ændrer det vores medie- og forbrugsvaner, hvor det sociale liv er rykket online, og vores forbrug bliver mere digitalt.

Som følge af mere tid brugt i hjemmet, har det også haft en stor betydning for danskernes medieadfærd og forbrug. Ifølge undersøgelsen har danskerne i gennemsnit brugt 10,2 timer dagligt på medier i den seneste uge, sammenlignet med 8,3 timer i 2019, altså en stigning på 23%.

Udover et stort forbrug af nyhedsmedier, har der været særligt stor tilstedeværelse på de sociale medier, streaming af services, og brug af søgemaskiner (f.eks. Google). 

Skift i medieadfærd

Tiden i hjemmet har givet danskerne anledning til at prøve nye medietyper og platforme af, som de ellers ikke ville have gjort. Studiet viser, at 9% af danskerne har handlet varer online, hvad de før gjorde i en fysisk butik og afprøver online dagligvareløsninger for første gang.

Forbrugsadfærden har også ændret sig. Af større forbrugsgoder er især planlagte rejser blevet udfordret. Flere danskere forventer yderligere i kraft af krisen at forbruge mere lokalt og dansk, end de gjorde før.

"Ny normal" i sigte

Det kan give god mening at tilpasse sin markedsføring i forhold til de markante ændringer i medieforbrug og adfærd som følge af COVID-19. Alligevel skal vi tænke tilbage på tidligere krisetider, som består af faser: en pludselig forandring, en genopretning og en ”ny normal” i horisonten.

Hvor det er vigtigt at handle agilt for at tilpasse markedsføringen lige nu, er det samtidig også vigtigt at planlægge med fokus på, at en ”ny normal” vil indfinde sig i fremtiden, hvor danskerne vil indtage de gamle rutiner

Om undersøgelsen: Danskernes adfærd under COVID-19

Udarbejdet af GroupM Danmark, som har undersøgt danskernes oplevelse af situationen, og hvilken betydning den har haft for deres indkøbsvaner, forbrugsvalg samt medieadfærd.

  • 1.000 respondenter (nat rep)
  • Danskere 18+ år
  • Indsamlet fra den 20-23. marts via Norstat webpanel.

Hvis du vil høre mere om undersøgelsen, eller hvordan vi kan hjælpe dig med at planlægge din markedsføring i forhold til det aktuelle medieadfærd, så kontakt os endelig.